baza danych

mysql, sql, data base, baza danych

Aneta Duk
baza danych

To oprogramowanie na serwerze, które gromadzi dane. Tak można powiedzieć w skrócie. Dla Ciebie to magazyn wszystkich twoich treści na stronie. Jeżeli strona jest na Systemie Zarządzania Treścią. W przeważających ilości przypadków gdy strona w ogóle wykorzystuje jakiekolwiek oprogramowanie to wykorzystuje bazy danych. W odniesieniu do bazy danych możesz się również spotkać z pojęciem „SQL” i „ MySQL”. MySQL to konkretny typ bazy danych. SQL to język zapytań do bazy danych.

Dlatego kopia zapasowa bazy danych jest tak ważna. To właśnie w bazie danych jest Twoja strona internetowa. Resztą to szkielet, przedstawiający w łatwy i przystępny sposób Twoje treści. Bez tego szkieletu też strony nie będzie, ale mając bazę danych programista może napisać skrypt do zaimportowania treści nad, którymi pracowałeś latami do innego systemu.