Piguła wiedzy

Czego potrzebujesz oprócz pliku otwartego, aby móc dokonywać zmian w projekcie.

Pliki otwarte, a licencje. Czego potrzebujesz oprócz pliku otwartego, aby móc dokonywać modyfikacji w projekcie.
Pliki otwarte, a licencje. Fonty. Potrzebujesz licencji na font użyty w projekcie.
Pliki otwarte, a licencje. Grafiki stockowe. Potrzebujesz własnej licencji na użyte grafiki stockowe.
Pliki otwarte, a licencje. Zgoda na tworzenie utworów zależnych.
Więcej na temat plików otwartych znajdziesz w 24 odcinku podcastu Komunikacja Wizualna.