Piguła wiedzy

Jaka jest granica odpowiedzialności projektanta graficznego za popełnione błędy? Czy niskie wynagrodzenie zwalnia z odpowiedzialności finansowej wielokrotnie przekraczającej wartość wystawionej faktury?

Błąd w projekcie i co dalej?
Błędy się zdarzają.Błędy są integralną częścią życia ludzi aktywnych. Mimo to wiążą się niekiedy ze sporymi konsekwencjami. Jakimi? W przypadku błędów projektanta graficznego mamy trzy opcje.
Odbiór prac. Klient wyłapał błąd. Klient może wezwać projektanta do naprawy usterki wyznaczając termin na jej usunięcie. Klient może żądać obniżenia wynagrodzenia lub odstąpić od umowy w przypadku nie usunięcia usterki. 3. Projektant ma prawo do zachowania maksymalnie 25% wynagrodzenia za dzieło z usterką.
Emisja reklam. Klient wyłapał błąd. 1. Klient ma prawo wnosić o odszkodowanie równe poniesionym stratom. Straty może wyliczyć np. na podstawie kosztów druku lub emisji reklamy. 3. Projektant może starać się udowodnić, że błąd powstał nie z jego winy.
Przed projektem. Projektant dmucha na zimne. 1. Umowa ze wskazaniem zobowiązania klienta do akceptacji finalnej wersji projektu/layoutu oraz tekstów. 2. Zapis w umowie ograniczający odpowiedzialność finansową pomyłek do konkretnej kwoty. 3. Wynagrodzenie adekwatne do budżetów wdrożeniowych. 4. Ubezpieczenie OC.
Posłuchaj. Więcej w 19 odcinku podcastu. https://anetaduk.com/p/19