Piguła wiedzy

Marka osobista jest elementem współczesnego życia. Bez względu na to czy świadomie ją kształtujemy (wpływamy na nią) czy też nie, każdy ją posiada.

Marka osobista. Element współczesnego życia.
Jestem marką. Jak mnie postrzegają ludzie? Jak postrzegają moją pracę?
Poczucie własnej wartości. Poczucie własnej wartości to istotny elementy w pracy nad marką osobistą.
Relacje. Marka osobista ułatwia nawiązywanie kontaktów i wchodzenie w relacje. Prywatnie lub zawodowo.
Zaufanie. Osoby o silnej marce osobistej są obdarzane większym zaufaniem.
Naturalna reklama. Marka osobista zastępuje tradycyjną reklamę.
Cierpliwość. Budowanie marki osobistej wymaga cierpliwości i długofalowych konsekwentnych działań.
Podcast Komunikacja Wizualna.