Mała firma

mała firma, startup, mikro firma

Aneta Duk
Mała firma

Generalnie wielkość firmy określa liczba zatrudnionych pracowników. Są gotowe przedziały zdefiniowane przez GUS (Główny Urząd Statystyczny). Firmy, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i ich roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro oraz całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro uznaje się za MŚP. Kategoria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

  1. Mikroprzedsiębiorstwa. Zatrudnienie poniżej 10 osób. Obrót roczny poniżej 2 mln. euro. Bilans roczny poniżej 2 mln. euro
  2. Małe przedsiębiorstwa. Zatrudnienie poniżej 50 osób. Obrót roczny poniżej 10 mln. euro. Bilans roczny poniżej 10 mln. euro
  3. Średnie przedsiębiorstwa. Zatrudnienie poniżej 250 osób. Obrót roczny poniżej 50 mln. euro. Bilans roczny poniżej 43 mln. euro 

Przedziały te kwalifikują Twoją firmę czy jest mikro, mała, średnia czy duża.