Mała firma

mała firma, startup, mikro firma

Aneta Duk
Mała firma

Generalnie wielkość firmy określa liczba zatrudnionych pracowników. Są gotowe przedziały zdefiniowane przez GUS (Główny Urząd Statystyczny). Przedziały te kwalifikują Twoją firmę czy jest mikro, mała, średnia czy duża. W praktyce jednak takie sztywne ramy się nie sprawdzają. Ponieważ w usługach dedykowanych przyrost pracowników jest bardzo duży w stosunku do rozwoju firmy. Zasadniczo jest wprostproporcjonalny. W E-usługach wręcz przeciwnie. Podobnie przy Tworzeniu gotowych produktów, których produkcje można zlecić na zewnątrz. Przyrost pracowników nie jest wprostproporcjonalny do zysków. Albo inaczej zwiększenie obrotów nie jest proporcjonalne do liczby pracowników.

Dlatego na potrzeby rozważań, które znajdziesz na tym blogu, mała firma będzie miała od 0 do kilkudziesięciu pracowników. A tak naprawdę informacje tutaj podane będą miały zastosowanie wszędzie tam gdzie w firmie decyzje w tych dziedzinach podejmuje właściciel/prezes etc. Tam gdzie nie ma wyspecjalizowanego działu marketingu złożone z przynajmniej kilku, kilkunastu osób.

Sporo mogą zyskać również osoby, które są pracownikami działów marketingu i są zmuszone podejmować decyzje w tematach tutaj omawianych. To, że firma jest większą korporacją nie znaczy, że nie potrzebuje elementarnej wiedzy i że nie warto sporo zrobić w ramach własnego działu marketingu.